Štandard plemena

 58 – Veľký švajčiarsky salašnícky pes

Grosser Schweizer Sennenhund

Pôvod: Švajčiarsko

 

Použitie: pôvodne strážny a ťažný, dnes aj sprievodný, obranár a rodinný pes.

 

Klasifikácia:

 

Dátum publikovania platného štandardu: 9. 4. 1993

 

Krátky prehľad histórie: predchodcami veľkého švajčiarskeho salašníckeho psa sú voľakedy v strednej Európe bežné, silné trojfarebné, niekedy tiež čiernohnedé alebo žlté psy, ktoré boli označované za mäsiarske a používali a chovali ich mäsiari, obchodníci s dobytkom, remeselníci a sedliaci na ochranu, na pasenie dobytka alebo na ťahanie.

Na výstave usporiadanej roku 1908 pri príležitosti 25. výročia existencie Švajčiarskej kynologickej spoločnosti (SKG) v meste Langental boli po prvý raz predvedené na posúdenie profesorovi Albertovi Heimovi dva takéto jedince ako krátkosrsté bernské salašnícke psy. Veľký podporovateľ švajčiarských salašníckych psov spoznal v nich staré miznúce veľké salašnícke alebo mäsiarske psy. Boli SKG uznané za samostatné plemeno a r. 1909 zapísané do zväzku č. 12 plemennej knihy ako veľké švajčiarske salašnícke psy. V bernskom kantone boli objavené ďalšie jedince, ktoré zodpovedali Heimovmu popisu a boli zaradené do systematického chovu. V januári 1912 bol založený klub pre veľké švajčiarske pastierske psy, ktorý okamžite prevzal starostlivosť a podporu plemena. Dlhé roky zostala chovná základňa malá, pretože bolo zvlášť ťažké nájsť sučky vhodné pre chov. Až od roku 1933 bolo konečne možné zapisovať viac ako 50 psov do plemennej knihy SHSB. 5. 2. 1939 bol po prvý raz publikovaný štandard FCI. Uznanie a väčšie rozšírenie umožnili plemenu osvedčiť sa ako skromný a spoľahlivý ťažný pes a nosič v službách švajčiarskej armády počas 2. svetovej vojny, takže r. 1945 po prvý raz mohlo byť zapísaných asi 350 až 400 jedincov. Dnes sa plemeno chová aj v okolitých zemiach a cení sa hlavne ako rodinný pes pre jeho pokojnú a vyrovnanú povahu.

 

Všeobecný vzhľad: trojfarebný, zavalitý pes so silnými kosťami a mohutným svalstvom. Napriek svojej veľkosti a váhe je vytrvalý a pohyblivý.

 

Dôležité pomery:

dĺžka tela ku kohútikovej výške – 10:9

hĺbka hrudníka ku kohútikovej výške – 1:2

dĺžka temena k dĺžke papule – 1:1

šírka lebky k šírke papule – 2:1

 

Povaha a správanie: sebaistý, pozorný, ostražitý a nebojácny v každodenných situáciách, dobromyseľný a oddaný známym, sebavedomý voči cudzím, s vyrovnanou povahou.

 

Hlava: k telu primerane mohutná, ale nie ťažká. Hlava psa je mohutnejšia ako hlava sučky.

 

Temeno: ploché a široké. Čelová brázda začínajúca v nasadení čela smerom nahor mizne.

 

Čelový sklon: málo výrazný.

 

Tvárová časť

 

Ňucháč: čierny, chrbát nosa rovný, bez brázdy.

 

Papuľa: mocná, dlhšia ako hlboká, ani pri pohľade zhora, ani pri pohľade z profilu nie je špicatá.

 

Pysky: málo vyvinuté, priliehavé, čiernej farby.

 

Chrup: úplný, silný a pravidelný nožnicový zhryz. Toleruje sa chýbanie jedného P1, alebo jedného P2. M3 sa nezohľadňujú.

 

Oči: mandľového tvaru, stredne veľké, ani zapadnuté, ani vystupujúce, orieškovo až gaštanovohnedé, s čulým priateľským pohľadom. Viečka dobre priliehajú.

 

Uši: stredne veľké, trojuholníkového tvaru, dosť vysoko nasadené. V pokoji plocho priliehajú, keď sa vzbudí pozornosť psa, sú nasmerované dopredu. Zvonka aj vnútri dobre osrstené.

 

Krk: mohutný, svalnatý, skôr zavalitý. Bez laloku.

 

Telo

 

Chrbát: primerane dlhý, mocný a rovný.

 

Bedrá: široké a svalnaté.

 

Kríže: dlhé a široké, klesajú v jemnom zaoblení.

 

Hrudník: mohutný, široký, siahajúci po lakte. Hrudný kôš oválneho prierezu, ani plochý, ani súdkovitý. Dobre vyvinuté, nápadne široké predhrudie.

 

Brucho: brucho a slabiny málo vtiahnuté.

 

Chvost: dosť ťažký, siaha po päty, v pokoji visí, ak je pes vzrušený a v pohybe je nesený vyššie a trocha nahor zahnutý, ale nikdy nie stočený alebo nesený preklopený nad chrbtom.

 

Končatiny

 

Predok: postoj končatín skôr široký, pri pohľade spredu rovný a paralelný.

 

Plecia: lopatka dlhá, mocná, šikmo postavená, priliehavá a svalnatá, s ramenom tvorí nie príliš tupý uhol.

 

Predlaktia: silné kosti, rovné.

 

Nadprstia: pevné, pri pohľade spredu rovné, zboku takmer zvislo postavené.

 

Zadok: postoj končatín pri pohľade zozadu rovný, nie príliš úzky. Podpätia a labky nie sú vtočené ani vytočené. Vlčie pazúriky sa musia odstrániť.

 

Stehná: dosť dlhé, pri pohľade zboku tvoria s relatívne dlhými predkoleniami výrazne tupý uhol. Stehná široké, mocné a svalnaté.

 

Päty: mocné a dobre vyvinuté.

 

Labky: mocné, smerujú rovno vpred, uzavreté, s výrazne klenutými prstami a silnými pazúrikmi.

Pohyb: priestranný, rovnomerný priebeh pohybu pri všetkých akciách, voľne a ďaleko vykračuje prednými končatinami, výdatný záber a posun zo zadných končatín. V kluse pri pohľade spredu a zozadu priamy pohyb končatín.

 

Osrstenie

 

Vlastnosti srsti: dvojitá srsť s hustou polodlhou krycou srsťou a hustou, pokiaľ možno tmavosivou až čiernou podsadou. Krátka srsť je prípustná, ak má podsadu.

 

Farba: základná farba čierna s hnedočerveným pálením a symetrickými bielymi znakmi. Hnedočervená sa nachádza medzi čiernou a bielymi znakmi na lícach, nad očami, na vnútornej strane uší, po bokoch hrudníka, na všetkých končatinách a na spodnej strane chvosta. Biele znaky sú na hlave (lysinka), na papuli, na krku a hrudi, labkách a konci chvosta. Medzi lysinkou a hnedočerveným pálením nad očami má byť zachovaný pásik čiernej. Biela škvrna na šiji alebo biely golier sa tolerujú.

 

Veľkosť

 

Výška v kohútiku: psy 65–72 cm,

                           sučky 60–68 cm.

 

Chyby: každá odchýlka od vymenovaných bodov sa má pokladať za chybu a jej hodnotenie má byť priamo závislé od veľkosti odchýlky.

–          výrazné odchýlky vo veľkosti a proporciách,

–          chyby stavby,

–          chýbajúci pohlavný výraz,

–          príliš jemné alebo hrubé kosti,

–          nedostatočné svalstvo,

–          príliš ťažká alebo ľahká hlava,

–          ovisnuté pysky,

–          príliš nízko, príliš vysoko alebo príliš vzadu nasadené uši,

–          kliešťový zhryz, predhryz alebo podhryz,

–          chýbanie viac ako jednej P1 alebo P2,

–          entrópium, ektrópium,

–          svetlé oči,

–          voľný chrbát,

–          zle nesený chvost,

–          nesprávne zauhlenie predných alebo zadných končatín,

–          roztiahnuté prsty,

–          presvitajúca žltohnedá alebo svetlosivá podsada.

 

Chyby sfarbenia:

–          chýbajúca kresba na hlave,

–          príliš široká lysinka,

–          biela farba papule, ktorá siaha výrazne za kútik pyskov,

–          biele čižmičky siahajúce po alebo nad zápästia vpredu a po päty vzadu,

–          nápadne asymetrická kresba,

–          nečisté farby.

 

Vylučujúce chyby:

–          chýbajúca trojfarebnosť,

–          iný ako čierny plášť,

–          modré oči,

–          krátka srsť bez podsady,

–          dlhá srsť

–          závažné chyby povahy, neprimeraná agresivita alebo bojazlivosť.

 

Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.